Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2010

76η Ιππική Έκθεση Ανδραβίδας13-19 Σεπτεμβρίου 2010

Για τους ίππους που αναπαράγονται στους νομούς Ηλείας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου, Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας ,Λακωνίας ,Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Μαγνησίας, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων, Λασιθίου, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, καθώς και τους υπόλοιπους νομούς της Επικράτειας, για διάκριση και βράβευση των ιπποπαραγωγών και ιπποτρόφων.

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ 76ΗΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ


1. Δικαιούνται συμμετοχής στην Έκθεση οι Ελληνικής καταγωγής ίπποι που η αναπαραγωγή τους έγινε στους νομούς Ηλείας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου, Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας ,Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Μαγνησίας, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων, Λασιθίου, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, καθώς και τους υπόλοιπους νομούς της Επικράτειας.
Τούτο θα φαίνεται ( θα αποδεικνύεται) από πιστοποιητικό στο οποίο θα αναγράφονται η λοχεία της φοράδας και η γέννηση του πώλου.
Τα πιστοποιητικά αυτά μαζί με την σχετική αίτηση συμμετοχής στην Ιππική Έκθεση, πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους στην Οργανωτική Επιτροπή το αργότερο μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2010.

Ίππος, τα δικαιολογητικά του οποίου υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα, δεν θα γίνει δεκτός στην Ιππική Έκθεση.

2. Ίπποι που θα συμμετάσχουν στην Ιππική Έκθεση πρέπει να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κλάσεις:
Κλάσις Α: Φοράδες με τους πώλους τους που γεννήθηκαν το 2010
Κλάσις Β: Πώλοι ίπποι που γεννήθηκαν το 2009 ανεξαρτήτως φύλου.
Κλάσις Γ: Πώλοι ίπποι θήλεις που γεννήθηκαν το 2008.
Κλάσις Δ: Άρρενες ίπποι (για επιβήτορες) που γεννήθηκαν το 2007-2008.
Κλάσις Ε: Κοίλωνες (επιβήτορες) ίπποι που γεννήθηκαν από το 2002-2006.
Κλάσις, ΣΤ: Φοράδες 3-15 ετών που γεννήθηκαν από το 1995-2007

Οι εκτομίες (ευνουχισμένοι) ίπποι ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ από την Ιππική Έκθεση.

Οι ίπποι των ανωτέρω κλάσεων πρέπει να είναι προϊόντα Επιβητόρων που τους έχει χορηγηθεί σχετική άδεια.

3. Οι ιπποπαραγωγοί πρέπει να ευρίσκονται με τους ίππους τους στην Ανδραβίδα ανυπερθέτως την 18η Σεπτεμβρίου 2010, πρώτη ημέρα έναρξης της Ιππικής Έκθεσης.
Όλοι οι ίπποι που θα εκτεθούν την 18η Σεπτεμβρίου 2010 θα εξετασθούν από Κτηνίατρο που θα ορισθεί από την Ελλανόδικο Επιτροπή.

4. Η Ελλανόδικος Επιτροπή δικαιούται να αποκλείσει από την Ιππική Έκθεση κάθε ίππο που θα κριθεί ύποπτος ασθένειας, καθώς και εκείνους που η εξωτερική τους εμφάνιση από απόψεως συντηρήσεως δεν είναι απόλυτα ικανοποιητική.

5. Οι εγγραφέντες στα Μητρώα της Ιππικής Έκθεσης ίπποι, αφού καταταχθούν από την Ελλανόδικο Επιτροπή στην κατηγορία και την κλάση τους, θα καταλάβουν την θέση που θα τους ορισθεί στην οποία θα παραμείνουν μέχρι το τέλος της διοργάνωσης.

6. Τα έπαθλα, χρηματικά βραβεία και διπλώματα, θα καθορισθούν από την Ελλανόδικο επιτροπή, αναλόγως της χρηματικής επιχορηγήσεως της Ιππικής Έκθεσης και θα χορηγηθούν στον ιδιοκτήτη του βραβευόμενου ίππου ή εις τον κατά την ημέρα της Ιππικής Έκθεσης κάτοχο, εφόσον αυτός προσκομίσει έγγραφο εκχωρήσεως των δικαιωμάτων εκ μέρους του ιπποπαραγωγού ή του δικαιούχου ιδιοκτήτου.

7. Εάν τυχόν καταργηθεί η κατηγορία η κλάση, τα απομένοντα χρηματικά ποσά που τυχόν θα διατεθούν προ της ενάρξεως της Ιππικής Έκθεσης από τρίτους- εκτός των επιχορηγήσεων των Αρχών που την διοργανώνουν, μπορεί η Ελλανόδικος Επιτροπή να τα διαθέσει κατά την κρίση της για επαύξηση των χρηματικών βραβείων οποιασδήποτε σε υποδιαιρέσεις ή νέες κατηγορίες ή κλάσεις που αυτή δύναται να δημιουργήσει.

8. Ορίζουμε κατηγορίες και κλάσεις των προς εξέταση και επιλογή ίππων ως κάτωθι:

1) Κατηγορία: Ίπποι Φυλής Ανδραβίδας

Κλάσις Α: Φοράδες με τους πώλους τους που γεννήθηκαν το 2010
Κλάσις Β: Πώλοι ίπποι που γεννήθηκαν το 2009 ανεξαρτήτως φύλου.
Κλάσις Γ: Πώλοι ίπποι θήλεις που γεννήθηκαν το 2008.
Κλάσις Δ: Άρρενες ίπποι (για επιβήτορες) που γεννήθηκαν το 2007-2008.
Κλάσις Ε: Κοίλωνες (επιβήτορες) ίπποι που γεννήθηκαν από το 2002-2006.
Κλάσις, ΣΤ: Φοράδες 3-15 ετών που γεννήθηκαν από το 1995-2006

2) Κατηγορία: Ίπποι Φυλής Πηνείας
Κλάσις Α: Φοράδες με τους πώλους τους που γεννήθηκαν το 2010
Κλάσις Β: Πώλοι ίπποι που γεννήθηκαν το 2009 ανεξαρτήτως φύλου.
Κλάσις Γ: Πώλοι ίπποι θήλεις που γεννήθηκαν το 2008.
Κλάσις Δ: Άρρενες ίπποι (για επιβήτορες) που γεννήθηκαν το 2007-2008.
Κλάσις Ε: Κοίλωνες (επιβήτορες) ίπποι που γεννήθηκαν από το 2002-2006.
Κλάσις, ΣΤ: Φοράδες 3-15 ετών που γεννήθηκαν από το 1995-2007

3) Κατηγορία: Ίπποι Φυλής Θεσσαλίας
Κλάσις Α: Φοράδες με τους πώλους τους που γεννήθηκαν το 2010
Κλάσις Β: Πώλοι ίπποι που γεννήθηκαν το 2009 ανεξαρτήτως φύλου.
Κλάσις Γ: Πώλοι ίπποι θήλεις που γεννήθηκαν το 2008.
Κλάσις Δ: Άρρενες ίπποι (για επιβήτορες) που γεννήθηκαν το 2007-2008.
Κλάσις Ε: Κοίλωνες (επιβήτορες) ίπποι που γεννήθηκαν από το 2002-2006.
Κλάσις, ΣΤ: Φοράδες 3-15 ετών που γεννήθηκαν από το 1995-2007

4) Κατηγορία: Ίπποι Φυλής Μεσσαράς
Κλάσις Α: Φοράδες με τους πώλους τους που γεννήθηκαν το 2010
Κλάσις Β: Πώλοι ίπποι που γεννήθηκαν το 2009ανεξαρτήτως φύλου.
Κλάσις Γ: Πώλοι ίπποι θήλεις που γεννήθηκαν το 2008.
Κλάσις Δ: Άρρενες ίπποι (για επιβήτορες) που γεννήθηκαν το 2007-2008.
Κλάσις Ε: Κήλωνες (επιβήτορες) ίπποι που γεννήθηκαν από το 2002-2006.
Κλάσις, ΣΤ: Φοράδες 3-15 ετών που γεννήθηκαν από το 1995-2007

5) Κατηγορία: Ίπποι Φυλής Σκύρου
Κλάσις Α: Φοράδες με τους πώλους τους που γεννήθηκαν το 2010
Κλάσις Β: Πώλοι ίπποι που γεννήθηκαν το 2009 ανεξαρτήτως φύλου.
Κλάσις Γ: Πώλοι ίπποι θήλεις που γεννήθηκαν το 2008.
Κλάσις Δ: Άρρενες ίπποι (για επιβήτορες) που γεννήθηκαν το 2007-2008.
Κλάσις Ε: Κήλωνες (επιβήτορες) ίπποι που γεννήθηκαν από το 2002-2006.
Κλάσις, ΣΤ: Φοράδες 3-15 ετών που γεννήθηκαν από το 1995-2007

6) Κατηγορία: Ίπποι Φυλής Πίνδου
Κλάσις Α: Φοράδες με τους πώλους τους που γεννήθηκαν το 2010
Κλάσις Β: Πώλοι ίπποι που γεννήθηκαν το 2009 ανεξαρτήτως φύλου.
Κλάσις Γ: Πώλοι ίπποι θήλεις που γεννήθηκαν το 2008.
Κλάσις Δ: Άρρενες ίπποι (για επιβήτορες) που γεννήθηκαν το 2007-2008.
Κλάσις Ε: Κήλωνες (επιβήτορες) ίπποι που γεννήθηκαν από το 2002-2006.
Κλάσις, ΣΤ: Φοράδες 3-15 ετών που γεννήθηκαν από το 1995-20077) Κατηγορία: Ίπποι Φυλής Ζακύνθου
Κλάσις Α: Φοράδες με τους πώλους τους που γεννήθηκαν το 2010
Κλάσις Β: Πώλοι ίπποι που γεννήθηκαν το 2009 ανεξαρτήτως φύλου.
Κλάσις Γ: Πώλοι ίπποι θήλεις που γεννήθηκαν το 2008.
Κλάσις Δ: Άρρενες ίπποι (για επιβήτορες) που γεννήθηκαν το 2007-2008.
Κλάσις Ε: Κήλωνες (επιβήτορες) ίπποι που γεννήθηκαν από το 2002-2006.
Κλάσις, ΣΤ: Φοράδες 3-15 ετών που γεννήθηκαν από το 1995-20078) Κατηγορία: Αγγλοάραβες- Ξένες φυλές μεγαλόσωμων ίππων
Κλάσις Α: Φοράδες με τους πώλους τους που γεννήθηκαν το 2010
Κλάσις Β: Πώλοι ίπποι που γεννήθηκαν το 2009 ανεξαρτήτως φύλου.
Κλάσις Γ: Πώλοι ίπποι θήλεις που γεννήθηκαν το 2008.
Κλάσις Δ: Άρρενες ίπποι (για επιβήτορες) που γεννήθηκαν το 2007-2008.
Κλάσις Ε: Κήλωνες (επιβήτορες) ίπποι που γεννήθηκαν από το 2002-2006.
Κλάσις, ΣΤ: Φοράδες 3-15 ετών που γεννήθηκαν από το 1995-20079) Κατηγορία: Ξένες φυλές μικρόσωμων ίππων (pony)


10) Ίπποι που βραβεύτηκαν σε προηγούμενες ιππικές εκθέσεις με το πρώτο βραβείο, δικαιούνται συμμετοχής σε άλλη κλάση, στην ίδια δε κλάση τιμητικά, χωρίς να τους απονεμηθεί χρηματικό έπαθλο.


11) Η τελική βαθμολογία κάθε ίππου αποτελείται από το άθροισμα των βαθμολογιών όλων των Ελλανοδικών, η δε κλίμακα βαθμολογίας θα από το 1-10.


Σε περίπτωση ισοψηφίας για ίππους της ίδιας κλάσης, το βραβείο απονέμεται από κοινού σε αυτούς.


12) Η Ελλανόδικος Επιτροπή, μετά το τέλος της Ιππικής Έκθεσης υποχρεούται να υποβάλλει επίσημο και λεπτομερές πρακτικό των εργασιών και αποφάσεων αυτής στο Υπ. Γεωργίας και την Διεύθυνση Γεωργίας Ν. Ηλείας, με έγκριση του διευθυντού Γεωργίας.


13) Η Ελλανόδικος Επιτροπή της Ιππικής Εκθέσεως δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα, που τυχόν θα συμβεί στους ίππους που λαμβάνουν μέρος στην ιππική Έκθεση ή στους ιδιοκτήτες ή στους οδηγούς αυτών και τους θεατές.


14) Τα χρηματικά ποσά των βραβείων θα ορισθούν από την Ελλανόδικο Επιτροπή κατά κλάση με απόφαση αυτής.

15) Για την αντιμετώπιση των εξόδων οργανώσεως και τελέσεως της ιππικής Εκθέσεως, η Ελλανόδικος Επιτροπή, δύναται να παρακρατήσει ποσοστό 15% από τα χρηματικά βραβεία που θα απονεμηθούν.


16) Μετά την δημοσίευση στον Τοπικό Τύπο του σχετικού πρακτικού απονομής των βραβείων της Ιππικής Εκθέσεως, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Ελλανοδίκου Επιτροπής θεωρούνται αυτομάτως ότι έχουν περατωθεί και λήγει οριστικά κάθε δικαιοδοσίας της--------------------

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΠΠΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ


Ημέρα Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου έως Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2010.

Εγγραφή στο μητρώο της Ιππικής Έκθεσης των ίππων στο Δημαρχείο Ανδραβίδας

Ημέρα Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 10:00 π.μ.

Κτηνιατρική εξέταση, μέτρηση και αρίθμηση αυτών, εξέταση από την Ελλανόδικο Επιτροπή, κατάταξη ανά κατηγορία και κλάση. Επιλογή από την Ελλανόδικο Επιτροπή των καλύτερων ίππων.

Ημέρα Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 11:00 π.μ.

Απονομή βραβείων, επίδειξη βραβευθέντων, φωτογράφηση ίππων κ.τ.λ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου