Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (2)

Σας κάνουμε γνωστό ότι από την Τετάρτη 23/06/2010 και μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης, η υδροδότηση της πόλεως δεν θα γίνεται από τις πηγές *ΚΑΚΟΤΑΡΙΟΥ*.

Η ύδρευση θα γίνεται από τις πομώνες του Δήμου. Το νερό δεν είναι κατάλληλο για πόση και οικιακή χρήση.